شهردان
شهردان

شهردان وب سایتی در زمینه ثبت کسب و کار و معرفی آن میبباشد. در وب سایت شهر دان کاربران مستقیماً با هم تماس می‌گیرند و هیچ واسطه‌ای در این میان وجود ندارد و بعد از ایجاد آن لینک پروفایل خود را برای دوستانتان بفرستید.